- Tôi đang công tác trong một công ty nhà nước. Bị sẩy thai khoảng 2 tháng rồi. Xin hỏi chế độ đối với người bị sẩy thai pháp luật lao động quy định như thế nào? Thời gian nghỉ được bao lâu và có được trợ cấp tiền không? (Câu hỏi của bạn Lê Kim Hiền, Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long, kimhien360@...).