QĐND - Thời gian gần đây, nhiều đơn vị trong toàn quân đã thống nhất thực hiện chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) cho các đối tượng là công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) có chức danh. Trong số đó, nhiều người trước khi chuyển sang chế độ QNCN đã từng có gần 20 năm hoặc hơn 20 năm công tác. Số đông họ đã được đào tạo cơ bản ở các trường trong quân đội hay các trường đại học ở bên ngoài được tuyển dụng vào làm việc trong quân đội. Việc chuyển sang chế độ QNCN, một số đồng chí CNVCQP có chức danh còn được chuyển ngạch sĩ quan đã góp phần bổ sung một lượng không nhỏ cán bộ cho các đơn vị trong toàn quân. Theo quy định hiện hành, thì sau 5 năm kể từ khi có quyết định chuyển sang chế độ QNCN mới được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% lương cơ bản. Tuy nhiên, việc tính hưởng phụ cấp thâm niên vẫn còn nhiều bất cập, thiệt thòi cho các đối tượng, nhất là những người đã công tác lâu năm trong các đơn vị quân đội (vốn là CNVCQP).