(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Thuyết (tranthithuyet108@...) hỏi: Trường hợp công chức, viên chức là Trưởng khoa bệnh viện, hệ số phụ cấp 0,4 được cử đi học nước ngoài, cơ quan đã bổ nhiệm 1 cán bộ khác giữ chức vụ Quyền Trưởng khoa, hệ số chức vụ 0,4 thì Trưởng khoa đó có được hưởng phụ cấp trong thời gian đi học không?