Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, trường hợp người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm được hưởng chế độ như thế nào?