(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Duy An (duyanxdcm@...) hỏi: Hiện nay, văn bản nào mới nhất quy định về thời gian nâng bậc lương cho người lao động trong doanh nghiệp? Có phải người lao động làm việc theo hợp đồng cứ sau 3 năm nếu có trình độ đại học và sau 2 năm nếu trình độ trung cấp thì được tăng 1 bậc lương không?