Mới đây, Mozilla vừa công bố những cải tiến mới cho trình duyệt Firefox của họ, trong đó, đáng chú nhất là các nâng cấp cơ chế bảo đảm sự riêng tư khi duyệt web cho người dùng. Theo đó, Firefox sẽ được cung cấp 1 chế độ duyệt web ẩn danh (private browser) mới khác với trước đây: cho phép mở 1 thẻ duyệt web riêng tư ngay trên các thẻ đang mở thay vì phải đóng toàn bộ thẻ trước khi kích hoạt chế độ này.