TTO - * Chị tôi sinh năm 1957, làm việc tại một doanh nghiệp Nhà nước làm kinh tế Đảng và đã tham gia bảo hiểm xã hội đến nay đã được 30 năm. Hiện do mất sức lao động 70% (đã có giám định y khoa), chị tôi muốn xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi và hưởng lương hưu hàng tháng.