(NDHMoney) Ngày 15/7 tới đây, thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.