QĐND - Ngày 30-8-2011, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch (TTLT) số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (LLVT) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Sau khi thông tư ban hành, Báo Quân đội nhân dân nhận được nhiều thư của bạn đọc đề nghị cho biết, chính sách trên trong quân đội sẽ được thực hiện thế nào? Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Quang Phiếu, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện chính sách trên.