Chất lượng tinh trùng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Với nam giới, tinh trùng là yếu tố quyết định khả năng về đường con cái.