Đó là vợ chồng chủ tiệm tạp hóa; thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát sau nhiều giờ tìm kiếm.