Cách chạy rốt-đa sao cho bền máy và không hại sức khỏe là điều mà khá nhiều người cảm thấy quan tâm khi mới mua xe.