(Dân trí) - Từ đầu tuần đến nay, hàng trăm người chầu trực, chen lấn trước cổng Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang để mua hồ sơ thi công chức. Rất nhiều người trong số này phải hậm hực về tay không hoặc có mua được cũng chưa chắc đã có cơ hội… dùng.