(Petrotimes) - Ở trong trại giam, Bình đón nhận tin cái chết của mẹ bằng thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng. Buổi sáng hôm ấy, anh được cán bộ quản giáo gọi lên. Nhìn nét mặt của hai cán bộ quản giáo, Bình đã linh cảm thấy có một điều gì đó không hay.