(Petrotimes) - Thượng tá Trung đến bên bàn giám đốc lấy một tờ giấy. Giám đốc Thiều cũng ra lấy một tờ giấy nhỏ viết. Sau đó hai người xòe cho nhau xem và cười phá lên. Hóa ra tờ giấy của Thượng tá Trung thì viết “Vụ án Phạm Bình”, còn của Đại tá Thiều thì lại viết “Tôi lo vụ Phạm Bình”.