(AloBacsi) - Bác sĩ ơi, năm nay cháu 14 tuổi và cháu là con gái mà cháu thấy hàng ria mép của cháu rất rậm và sẫm màu?