Cháu có thể tiêm 1 mũi thủy đậu sau khi đẻ xong được không ạ? Liệu 1 mũi tiêm có thể kháng được bao lâu ạ?