Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cảnh báo nhiều nước châu Phi có nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng, nhất là khu vực sừng châu Phi do tình trạng hạn hán kéo dài và xung đột vũ trang.