(Tamnhin.net) - So với các nước Châu Mỹ và Châu Âu, nhiều nước Châu Á (trừ Nhật Bản) vẫn thuộc diện các nước nghèo, có lẽ chỉ nhỉnh hơn Châu Phi - một châu lục nghèo nhất hiện nay.