Trong ngày làm việc cuối cùng của phiên họp tháng 8, Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn hai vị tư lệnh ngành Tư pháp và Tài nguyên Môi trường.