Không phải là mỹ phẩm nhưng lại rất hiệu quả, an toàn và rẻ tiền giúp phụ nữ dưỡng nhan, bổ huyết. Đó là các món ăn, bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian.