(Dân trí) - Năm 1999, hài cốt của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - được đưa từ TPHCM về an táng tại quê nhà, trên núi Quần Hội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trở thành một điểm tham quan yêu thích của khách du lịch.