Lấy cảm hứng từ cảnh quan Scotland, nghệ sĩ Scott Naismith đã vẽ bầu trời, mặt đất, biển cả bằng những vệt màu đa sắc. Sự bùng nổ màu sắc trong tranh của anh chủ yếu dựa trên việc nhấn mạnh khúc xạ tỏa ra từ các đám mây.