(HHT_Online) DBSK, 2PM, BigBang hay 2AM sở hữu cơ thể đẹp nhất Showbiz xứ Kim Chi?