Quỳnh Ngọc hiện là Phó chủ tịch HĐQT tập đoàn Nam Cường, nắm 11,11% cổ phần của công ty, quy ra tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu, trị giá khoảng 500 tỷ đồng.