(VOV) - “Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1982, được đồng nghiệp đánh giá cao khi có kiến thức cùng chuyên môn giỏi, được đề bạt giữ cương vị tổ trưởng tổ Ngữ văn"...