(GDVN) - Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln không hề tham gia bất kỳ một trường đại học nào cả mà tự học; James Abram Garfield là Tổng thống Hoa Kỳ duy nhất có phương pháp đặc biệt để giải định lý Pythagore và được ghi vào lịch sử toán học.