(Chinhphu.vn) – Ngày 2/8, Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2012, tổ chức tại TP Đà Nẵng, đã đánh giá tình hình xuất bản và công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất bản, đặc biệt là thực hiện các quy định của Pháp luật về xuất bản; trao đổi, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xuất bản 6 tháng cuối năm 2012...