Năm lần bảy lượt khoe cơ thể mà không được công chúng Việt Nam đón nhận, hot boy Chan Than San đành tìm đường sang tận đất nước chùa tháp để được thỏa mãn sở thích show hàng.