Cả ngày chỉ dành 3-4 tiếng đồng hồ cho việc ăn, ngủ, còn lại Tiến dành tất cả thời gian cho việc ôn thi. Và kéo theo đó, rất nhiều phụ huynh cũng phải ăn, ngủ, làm việc theo lịch học của con.