Ngày nay, cuộc sống của người dân đã được nâng cao nhiều so với trước kia. Tết đến mỗi gia đình đều có thể sắm cho mình 1 chậu mai để chưng.