- Hỏi: Hoa đỗ quyên khi mọc hoang thì tốt, nhưng khi trồng trong chậu thì dù được chăm sóc rất kỹ thì chỉ một thời gian sau là chết. Có cách nào khắc phục? Nguyễn Mỹ Hoa (Thụy Khuê, Hà Nội)