Hỏi: Theo Luật Hôn nhân và Gia đình quy định đối với các dân tộc thiểu số, thì sau khi vợ, chồng ly hôn, việc chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con được thực hiện như thế nào?