Không đơn giản cứ wax xong là tung tăng áo dây váy ngắn hoặc diện bikini nhảy ùm xuống biển.