ND- Ngày 16-7, tại Hà Nội, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam họp hội nghị lần thứ 3, đánh giá phong trào công nhân, kết quả hoạt động công đoàn sáu tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư dự.