Trước khi thấy kinh nguyệt em bị tức ngực khoảng 1 tuần, vậy lúc tức ngực là trứng đã rụng rồi hay chỉ là dấu hiệu báo trứng sắp rụng?