Ngày 6-9, tình hình TP Ô Lỗ Mộc Tề (khu tự trị Tân Cương) đã trở nên yên tĩnh, không còn biểu tình. An ninh vẫn được thắt chặt.