(CL)- Một người ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã ăn nằm với con gái ruột, dẫn đến em này có thai 22 tuần tuổi.