Chả nhái Khương Thượng

Tin Tức Online - 08/06/2009 08:50

Cha nhai Khuong Thuong

Món dân dã của ruộng đồng miền Bắc này có một hương vị lan tỏa tới tận các tế bào của tỳ vị, khiến thực khách không thể không dừng bước mà thưởng thức một lần cho biết.

Tin mới