Hỏi: Tôi có một căn nhà, đã có chủ quyền. Khi tôi làm thủ tục chuyển nhượng sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho vợ chồng người con trai thì cơ quan thuế đã yêu cầu tôi phải nộp 50% thuế chuyển quyền sử dụng đất và con dâu tôi phải nộp 50% lệ phí trước bạ. Xin hỏi, yêu cầu này là đúng hay sai?