PN - Trong giấy tờ, tên ba tôi không phải là Mía, nhưng bà con xung quanh vẫn gọi ông bằng cái tên bình dị, rặt nông dân: Mười Mía. Con rạch trước nhà tôi cũng được gọi là rạch Mười Mía.