(Dân trí) - Cưới Đức, nàng ngồi cùng bàn hội bạn cấp ba. Có đứa trêu cứ bắt Đức chạy đi lấy cái nọ cái kia, cậu cười hiền lành thực thi mọi yêu cầu. Đức vẫn thế, luôn dễ bị bắt nạt và tất bật với mọi người do bản tính nhiệt tình sẵn có.