Mấy ngày nay, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến tận ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thanh để tận mắt chứng kiến cây chuối trổ 5 buồng.