TTO - Tôi là sinh viên vừa mới ra trường, chuyên ngành kế toán. Tôi chuẩn bị làm hồ sơ xin việc vào Ngân hàng Nông nghiệp. Theo tôi biết thì tôi phải trải qua 2 vòng thi là thi viết và phỏng vấn trực tiếp.