Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây để xem bạn biết gì về ngày lễ cổ truyền thú vị này.