Lời tác giả: Tôi xin gửi câu chuyện của tôi cho BlogViet, hy vọng nó sẽ giúp ích được ít nhiều. Nó cũng là những suy nghĩ của tôi.