(Dân trí) - Mấy tháng nay, nhiều người ở huyện Phú Lộc luôn truyền tai nhau câu chuyện về một phụ nữ không họ hàng thân thích với hai đứa trẻ và một bà cụ bệnh tật. Họ nói: có lẽ câu chuyện này chỉ có trên màn ảnh.