(24h) - Với Vân Võ và Đức Hải, họ đã viết nên một câu chuyện cổ tích ngày nay với rất nhiều màu sắc và chi tiết đắt giá tạo nên huyền thoại trên chất liệu mới.