(Tinh yeu gioi tinh) - Anh ấy mới chỉ "tiến vào" khoảng 2 cm nhưng đã xuất tinh, liệu em có bị mang thai không?