(VTC News) - Nhằm xây dựng cầu Rồng trở thành điểm nhấn du lịch, UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất giờ phun lửa và phun nước cho “rồng vàng”.